Rank 1
Name - KYLO
Guild - Aeons
Level - 300
Rank 2
Name - Fredrick`Caparas
Guild - Aeons
Level - 300
Rank 3
Name - Prosecutor
Guild - Crassior
Level - 300
Rank 4
Name - tropapits
Guild - Crassior
Level - 300
Rank 5
Name - Lord`Extreme
Guild - BROTHERHOOD--
Level - 300
Rank 6
Name - `-TAXIFAKE=
Guild - BROTHERHOOD--
Level - 300
Rank 7
Name - Archanus
Guild - BROTHERHOOD--
Level - 300
Rank 8
Name - WaTakGentar
Guild - BROTHERHOOD--
Level - 300
Rank 9
Name - TestingV2
Guild - GENERIODAN
Level - 299
Rank 10
Name - PH-INFINITY
Guild - GENERIODAN
Level - 298
Rank 11
Name - XxSavioRxX
Guild - GENERIODAN
Level - 296
Rank 12
Name - Who_Cares
Guild - GENERIODAN
Level - 295
Rank 13
Name - -SAINT-
Guild - GENERIODAN
Level - 294
Rank 14
Name - =kendrick=
Guild - GENERIODAN
Level - 283
Rank 15
Name - Testigo
Guild - GENERIODAN
Level - 277
Rank 16
Name - Longskie
Guild - GENERIODAN
Level - 271
Rank 17
Name - Mrs_SOMETHING_27
Guild - GENERIODAN
Level - 270
Rank 18
Name - -Doffy
Guild - GENERIODAN
Level - 268
Rank 19
Name - dwqeqweqweq
Guild - GENERIODAN
Level - 266
Rank 20
Name - ______hachkie
Guild - GENERIODAN
Level - 224
Rank 21
Name - Dwight
Guild - Winterfell
Level - 174
Rank 22
Name - -_N3O_-
Guild - Winterfell
Level - 170
Rank 23
Name - naykpogi
Guild - Winterfell
Level - 159
Rank 24
Name - Kangkarot
Guild - Winterfell
Level - 113
Rank 25
Name - ALLSTAR`Macker`
Guild - Winterfell
Level - 90
Rank 26
Name - LALAPALOZA
Guild - Winterfell
Level - 83
Rank 27
Name - Garuda
Guild - Winterfell
Level - 74
Rank 28
Name - Natsure
Guild - Winterfell
Level - 70
Rank 29
Name - V1RD4X
Guild - Winterfell
Level - 60
Rank 30
Name - YAYAYA
Guild - Winterfell
Level - 55
Rank 31
Name - OneMenDown
Guild - Winterfell
Level - 54
Rank 32
Name - Teerah
Guild - Winterfell
Level - 53
Rank 33
Name - -CHRISTIAN
Guild - Winterfell
Level - 48
Rank 34
Name - Cloud`
Guild - Winterfell
Level - 47
Rank 35
Name - TESTING3
Guild - Winterfell
Level - 46
Rank 36
Name - Lizzzzz
Guild - Winterfell
Level - 39
Rank 37
Name - The-Golden-Rules
Guild - Winterfell
Level - 34
Rank 38
Name - Shin-Sama
Guild - Winterfell
Level - 32
Rank 39
Name - Yoshimitsu
Guild - Winterfell
Level - 20
Rank 40
Name - ARSLAN/DENKI
Guild - Winterfell
Level - 20
Rank 41
Name - Brent19
Guild - Winterfell
Level - 19
Rank 42
Name - Stealth123
Guild - Winterfell
Level - 13
Rank 43
Name - JunJun`Junior
Guild - Winterfell
Level - 13
Rank 44
Name - bLack_FLint
Guild - Winterfell
Level - 11
Rank 45
Name - Shiratorizawa
Guild - Winterfell
Level - 7
Rank 46
Name - adsasd
Guild - Winterfell
Level - 6
Rank 47
Name - -JackieChan-
Guild - Winterfell
Level - 5
Rank 48
Name - `IMaRtz
Guild - Winterfell
Level - 3
Rank 49
Name - Lanzel
Guild - Winterfell
Level - 2
Rank 50
Name - `DAVE`
Guild - Winterfell
Level - 2
Rank 51
Name - ewew23w
Guild - Winterfell
Level - 1
Rank 52
Name - 2Stealthy
Guild - Winterfell
Level - 1
Rank 53
Name - poison--
Guild - Winterfell
Level - 1
Rank 54
Name - Covid19
Guild - Winterfell
Level - 1
Rank 55
Name - Hellas01
Guild - Winterfell
Level - 1
Rank 56
Name - dsasdasdada
Guild - Winterfell
Level - 1
Rank 57
Name - eqwweqeqwqweeqw
Guild - Winterfell
Level - 1
Rank 58
Name - TESTER1
Guild - Winterfell
Level - 1
InteLBR 2018